لگو ربات هشت حالته ماشین شونده کد 621019 برند پانلوس

28.000.000 تومان

ابعاد حالت ربات : 19.7×19.6×26.9 Cm

سن :+6

خطر بلعیدن : دارد

سری : Deformation

دسته:
.